Solat I'lliyyin

Sunday, September 5, 2010

Dipetik dari al-Futuhat al-Makiyya bab 560. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan dipermudahkan oleh Allah s.w.t untuk memperolehinya InsyaAllah.

Rasulullah s.a.w bersabda : Seseorang yang solat wajib kemudian diikuti dengan solat wajib yang lain tanpa melakukan sebarang perbuatan sia-sia - samada pada perkataan atau perbuatan diantara dua solat pada ketika dimana ianya solat, sebaliknya kekal sibuk dengan apa yang memberatkan timbangan dalam bentuk perkara-perkara sunat seperti zikir dan lain-lain, dan kemudiannya menunaikan solat wajib yang lain pula, akan dicatat di I'lliyyin kerana dia tidak melakukan sebarang perbuatan sia-sia langsung antara dua solat wajib. Ini sesungguhnya jarang-jarang berlaku.

Keadaan terbaik orang ramai pada hari ini adalah bilamana seseorang itu melakukan perbuatan yang mubah, oleh itu tiada suatupun yang menyalahinya. Situasi yang banyak berlaku kini ialah orang ramai melakukan perbuatan yang tidak disukai atau terlarang. Disebabkan inilah aku menasihati anda untuk memerhatikan masa antara dua solat wajib. Aku tidak dapati sesiapapun yang menarik perhatian orang ramai kepadanya dan perkara ini tidak sampai kepada kami melainkan daripada Rasulullah s.a.w dan kami mengambil ini daripada Baginda s.a.w.

Hadis ini termasuklah solat nafilah selepas solat nafilah, solat nafilah selepas solat wajib, dan solat wajib selepas solat wajib yang satu lagi.

Bahagian berikut ini tidak terdapat dalam Futuhat. Saya petik dari Sunan Abi Daud:

Dari Qasim Abi Abdurrahman dari Abi Umamah r.a , bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : "Suatu solat yang dilakukan sesudah suatu solat, diantara keduanya tidak ada kata-kata batil, adalah satu amal yang tercatat di syurga I'lliyyin"

Wallahu'alam


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment