Makar (3)

Sunday, January 23, 2011

[Fusus: Golongan ‘al-khusus’ (mengekalkan terma yang digunakan oleh Syeikh Ibn ‘Arabi) – adalah golongan yang memiliki asas dan tidak terlintas bahawa mereka tidak lagi memerlukan syariat, sebagaimana perkataan Syeikh Ibn ‘Arabi di bahagian yang lain dalam Futuhat; “Salik yang tidak benar-benar memiliki asas mungkin berfikir dia tidak lagi memerlukan syariat” . Namun al-khusus di sebalik memiliki asas yang kuat  masih tidak terlepas daripada makr]
Makr Allah kepada ‘al-khusus’ adalah tersembunyi melalui Dia mengekalkan 'hal' mereka di sebalik kebiadaban mereka. Kebiadaban ini ialah mereka merasa lazat pada hal dan terhenti disitu. Ini menyebabkan meningkatnya keangkuhan pada insan yang memiliki hal tersebut, gangguan menuju kepada Allah, dan gagal mencari peningkatan daripada hal tersebut. Allah berfirman kepada Rasul Nya, “"Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku" (20:114), dan Dia membenarkan kita mendengarnya semata-mata untuk menyedarkan kita, supaya dengan itu kita akan ucapkannya dan mencari peningkatan daripada Allah. Jika ini hanyalah khusus untuk Rasul, Dia tentu tidak akan membenarkan kita mendengarnya atau Dia akan menyatakan bahawa ucapan tersebut hanya khusus buatnya (Rasul).
Hal memiliki kelazatan dan kemanisan dalam jiwa, dan hasilnya sesetengah jiwa mendapati sukar untuk beralih daripada hal yang akan memberikannya (dengan peralihan tersebut) peningkatan (kepada) hal (yang baru). Sebaliknya, mereka hanya mengingini peningkatan dalam hal tersebut sahaja. Mereka alpa akan hakikat bahawa hal tersebut merupakan suatu anugerah.
Bersambung dengan makr Allah bagi golongan khusus al-khusus.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Makar (2)

Saturday, January 15, 2011

[Fusus: Setelah mengetahui takrif Qurb (kehampiran) dilanjutkan dengan keutamaan ilmu pengetahuan yang membezakan antara golongan bahagia (sa’ada) dan golongan sengsara]
Jika seseorang menetapkan dalam dirinya suatu objek sembahan yang disembah melalui zann (sangkaan) tidak dengan kepastian (qat’), ini tidak sedikit pun bermanfaat baginya terhadap Allah, Allah berfirman "Tiada bagi mereka pengetahuan tentang demikian itu; Mereka tidak mengikut kecuali sangkaan sahaja. Sesungguhnya sangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk (menetapkan) kebenaran (Quran 53:28).
Mengenai penyembahan mereka Dia berfirman “Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.” (Quran 53:23)
Allah mensifatkan kepada mereka, bahawa penyembahan mereka kepada selain Allah hanyalah melalui zann (sangkaan), tidak melalui ilmu pengetahuan, kerana pada hakikatnya, perkara tersebut tidak mungkin suatu (bentuk) ilmu pengetahuan.
Demikian  kamu mengetahui bahawa ilmu pengetahuan merupakan sebab bagi keselamatan (najat). Jika seeorang harus menjadi sengsara pada tariq, akhirnya dia kan mencapai keselamatan. Jadi betapa mulianya darjat ilmu pengetahuan! Kerana itulah Allah tidak mengarahkan Rasul Nya untuk mencari peningkatan pada yang lain melainkan ilmu pengetahuan, kerana Dia berkata kepadanya, “Katakan: Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku!” (Quran 20:114). Dia yang memahami isyarat kami akan mengetahui pembezaan antara golongan bahagia dan golongan sengsara.
[Fusus: Demikianlah sangkaan tidak layak dipanggil ilmu pengetahuan kerana tidak menuntun kembali kepada Allah melalui jalan kebahagiaan. Ilmu yang dimaksudkan bukan semata-mata secara teori. Tetapi ilmu yang disertai dengan amal kerana inilah yang dapat menyelamatkan daripada makr]

Dalam bab 231 Syeikh menulis:

Ahlillah menggunakan terma "makr" kepada berterusannya nikmat disebalik pertentangan (dengan perintah Allah), (Dia) menjadikan "hal" kekal di sebalik kebiadaban (hamba), dan penzahiran tanda-tanda (ajaib) tanpa perintah (daripada Ilahi) dan tanpa dihukum (oleh Nya).

Mengikut pandangan kami, Allah makr akan hamba Nya bilamana Dia membekalkannya pengetahuan yang menuntut kepada amal, dan kemudian menjauhkannya daripada amal tersebut; atau Dia membekalkan dengan amal, dan kemudian menjauhkannya daripada ikhlas dalam beramal. Bilamana kamu perhatikan ini dalam diri kamu atau mengenalpastinya pada seseorang yang lain, ketahuilah bahawa dia yang memiliki sifat sebegini merupakan alat bagi makr.

Ketika aku di Baghdad pada tahun 608 Hijrah, aku melihat dalam suatu peristiwa bahawa langit terbuka dan gudang bagi makr Ilahi turun umpama hujan di merata-rata. Aku mendengar malaikat berkata, "Makr apakah yang turun malam ini!" Dan aku terjaga dalam ketakutan. Aku mengenalpasti jalan keselamatan daripadanya (makr), dan aku tidak menemuinya melainkan dalam pengetahuan yang di tetapkan oleh neraca syariat. Oleh itu jika sesiapa berkehendak bahawa Allah mengurniakannya kebaikan dan melindunginya daripada bencana makr, janganlah sesekali neraca syariat terlepas dari pegangannya!

Bersambung dengan makr Allah bagi golongan al-khusus.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Makar

Saturday, January 8, 2011

[Fusus: Sebelum ditulis mengenai makr (tipu daya), terlebih dahulu akan diperjelaskan mengenai qurbah (kehampiran) mengikut pandangan kaum sufi. Qurbah adalah berkaitan dengan kebahagiaan (sa’ada) dan selamat daripada sengsara (shaqa’)]
Syeikh menulis dalam bab 260 al-Futuhat.
Kehampiran (Qurb) yang ditakrifkan oleh ahli sufi sebagai “mengambil perilaku taat” merupakan kehampiran kepada kebahagiaan (sa’ada) hamba melalui selamatnya ia daripada sengsara (shaqa’). Kebahagiaan hamba terletak pada tercapainya semua kehendak nafs tanpa kecuali, dan ini hanya mengambil tempat di syurga. Akan halnya di dunia ini, dia mesti meninggalkan kesemua kehendak nafs yang mengganggu daripada kebahagiaannya. Kehampiran bagi salik dan manusia keseluruhannya ialah kehampiran kepada kebahagiaan…..
Jika tidaklah kerana asma’ Ilahi dan sifat-sifat nya di kalangan benda baharu (ka’inat), sifat kehampiran dan berjauhan tidak akan terzahir pada al-alam. Pada setiap waktu setiap hamba mesti menjadi pemilik kehampiran kepada satu nama (ism) Ilahi dan pemilik berjauhan melalui nama yang lain, yang pada waktu tersebut, tidak mempunyai sifat menguasai ke atas hamba. Jika sifat nama, yang menguasainya pada waktu tersebut dan layak melaluinya dengan kehampiran memberikan kepadanya keselamatan daripada sengsara, (maka) inilah (merupakan) kehampiran yang diingini oleh al-Qawm. Ianya adalah kesemua yang menganugerahkan kebahagiaan ke atas hamba; jika ianya tidak menganugerahkan kebahagiaan, al-Qawm tidak merujuk kepadanya sebagai “Qurb” (kehampiran).

Bersambung.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO