Memadankan Asma' (Sucikanlah)

Tuesday, December 28, 2010

[Fusus: al-Muhaqqiqun yang Allah menjadi temannya hanya menyatakan sesuatu yang haq mengenai temannya. Mereka memiliki takhalluq yang mulia akan apa yang mereka kenali daripada takhalluq Nya. Syeikh dalam bab 149 menulis mengenai padanan asma' yang dibuat terhadap Allah]

Bab 149 al-Futuhat:
Di antara sekelian asma’ antaranya adalah yang boleh dipadankan (kepada Allah) dan ada yang tidak boleh dipadankan. Sebagai contoh, al-faliq dan al-Ja’al telah pun dipadankan, tetapi yang memperolok dan yang mempersendakan tidak dibukakan. Meski pun begitu, DIA lah yang ‘membalas tipu daya’ barangsiapa yang DIA berkehendak di kalangan hamba NYA. DIA membalas olokan dan mempersenda siapa jua di kalangan mereka yang DIA kehendaki, kerana DIA telah menyatakan mengenainya (Quran 2:15 Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu) dan 3:54 Dan orang-orang (Yahudi yang kafir) itupun merancangkan tipu daya (hendak membunuh Nabi Isa), dan Allah pula membalas tipu daya (mereka); dan (ingatlah), Allah sebijak-bijak yang membalas (dan menggagalkan segala jenis) tipu daya.). Namun DIA tidak dinamakan dengan sesuatu pun yang seumpama itu.
Ada nama-nama yang dipadankan kepada hamba tetapi tidak kepada sisi Ilahiyyah, sekalipun maknanya terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, al-bakhil di padankan kepada hamba tetapi tidak kepada al-Haq. Namun bakhil adalah satu bentuk mengekang, dan salah satu asma’Nya adalah al-Mani’ (yang mengekang). Seseorang yang bakhil adalah juga yang mengekang. Ini adalah benar, tetapi kita tanyakan dengan cara yang lain sebagai pendekatan kepada soalan ini, jadi kita katakan: Setiap yang bakhil adalah yang mengekang, tetapi tidak setiap yang mengekang adalah bakhil. Dia yang mengekang sesuatu yang hak kepada seseorang yang menjadi kepunyaannya adalah bakhil; tetapi al-Haq telah merakamkan perkataan Musa a.s. iaitu “Allah telah mengurniakan setiap sesuatu penciptaannya” (Quran 20:50). Dia yang mengurniakan kamu penciptaan mu (selengkapnya) dan melengkapkan hak mu tidak lah bakhil terhadap mu. Jadi mengekang apa yang bukan hak makhluk itu bukanlah mengekang yang bersifat bakhil. Kini kita akan melakukan pembezaan di sini antara dua makna tadi. Dengan cara yang sama asma’ al-kazib (berbohong) kekal khusus kepada hamba dan tidak sepatutnya dipadankan kepada al-Haq, kerana Dia menyatakan kebenaran dalam semua perkara.
Sepertimana asma’ al-jahil adalah salah satu nama bagi al-kawn (makhluk) dan ianya tidak wajar dipadankan di sisi Ilahiyyah.
Setiap asma’ yang dengannya sesuatu dinamakan, dan yang menyatakan makna adalah asma’ Allah. Bagaimana pun, ia tidak harus dinyatakan kepada Nya – dan ini samada disebabkan oleh syariat, atau disebabkan adap kepada Allah.
[Fusus: Syeikh dibahagian yang lain memberikan panduan bagi mereka yang benar-benar mahu mentahqiqkan (mencapai kesedaran) akan kesemua nama Allah]
Tetapi bagi dia yang benar-benar mahu mentahqiqkan kesemua nama Allah hendaklah bertafakur atas firman NYA “Wahai manusia, kamu fakir (sangat berhajat) kepada Allah (Quran 35:15). Hakikatnya tiada lain dalam wujud melainkan pernyatan asma’ Nya.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Nama Yang Menyeluruh (Sucikanlah)

Tuesday, December 21, 2010

[Fusus: Syeikh Ibn 'Arabi dalam bab ke 69 al-Futuhat menulis mengenai asma' Allah sebagai al-ism al-jami'. Syeikh menyentuh firman Allah "sebab itu jangan kamu adakan bagi Allah beberapa mithal. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kamu tidak tahu" (an-Nahl:74). Allah merupakan asma' yang mulia yang pasti kita sucikan. Jika kita terjumpa tulisannya di jalanan atau di tempat-tempat yang tidak suci pasti kita tidak akan biarkan begitu sahaja tanpa diselamatkan dan disucikannya atau dilupuskan dengan takzim. Kita tidak akan biarkan ianya digandingkan dengan perkara-perkara dan sebutan-sebutan yang tidak sepatutnya (syirik).]

Allah nama yang menyeluruh (al-ism al-jami'), yang menyatukan kesemua asma' Ilahiyyah dan mengandungi kesemua makna asma'. Mithal hanya dibuat bagi satu nama yang khusus. Jika kita ingin membuat mithal kepada Allah iaitu al-ism al-jami', kita tidak akan mampu untuk membuat mithal berkenaan objek bagi mithal tersebut. Mithal adalah khusus, dan objek bagi mithal adalah tidak terbatas (mutlak). Sudah tentu ini merupakan suatu kejahilan. Oleh itu kita ditegah (an-Nahl: 74) membuat mithal seumpama ini tanpa menentukan suatu nama yang khusus yang dengannya seseorang itu boleh membuat mithal.

[Fusus:Syeikh kemudiannya melanjutkan dengan mithal yang sah yang dipilih oleh Allah bagi suatu namaNya yang khusus]

Adalah sah untuk membuat mithal bagi suatu nama yang khusus sebagaimana yang Dia firmankan dalam ayat: "Allah" "Nur langit dan bumi" (Dia tidak membuat mithal bagi nama Allah, tetapi memilih Nama yang khusus). Dia mithalkan lampu kepada nama "Nur" yang mana adalah berhubungan (nisbah). (Quran 24:35; "mithal Nur-Nya, seperti sebuah lubang di dinding rumah, di dalamnya ada lampu). Begitulah ianya, dan jangan membuat mithal kepada Allah. Aku tidak pernah melakukannya. Fahamilah! Semoga Allah mengurniakan kamu kefahaman akan firman-firmanNya dan menempatkan kita di kalangan mereka yang mempunyai takhalluq yang mulia akan apa yang kita kenali daripada takhalluqNya. Dialah al-Latif, Yang Maha Latif kepada hambaNya yang Dia kasihi.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

BUKAN KATA NAMA (SUCIKANLAH)

Saturday, December 11, 2010

[Fusus: Tasauf pada peringkat mana sekalipun tidak pernah menyamatarafkan Asma' Allah al-Husna dengan "kata nama" samada melalui ma'rifah mahupun ladunni. Pengetahuan yang sedemikian (menyamatarafkan) asma' Allah al-Husna dengan kata nama tidak pernah berlaku kerana bukaan hanyalah dari Allah dan Allah mengetahui DiriNya dan tidak mungkin pengetahuan yang sedemikian datang suci dari Nya]

Dari al-Futuhat al-Makiyyah bab 284:

Rasulullah s.a.w. mengkhabarkan mengenai pengetahuan tentang al-Haq (ilm al-Haq) yang diajarkan oleh Allah kepada baginda. Baginda bersabda, “ Ya Allah, aku memohon kepada Mu dengan segala Nama yang Engkau namai diri Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang makhluk Mu, atau yang Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Mu”.

[Fusus: Hadis penuh“Ya Allah, Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam), dan anak hamba perempuan-Mu (Hawa), ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala Nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu agar Engkau jadikan al-Qur-an sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku dan pelipur rasa sedihku, serta penghilang bagi kesusahanku.”

Melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. (Riwayat Ahmad I/391, 452)]

Demikian Dia memiliki nama yang hanya diketahui oleh DiriNya dan kembali kepada Nya. Melalui (perkataan) “rahsiakan pada sisi Mu” Dia telah mengekangnya (nama-nama) daripada pengetahuan makhluk Nya. Nama-nama Nya bukanlah “kata nama khas”, tidak juga “kata nama”. Nama-nama tersebut ialah Nama Nya melalui pujian, maha pujian, dan melahirkan keagungan. Demikian ianya adalah “indah” (husna) kerana apa yang dapat difahami daripada maknanya. Ianya berbeza daripada “kata nama / kata nama khas”, yang mana hanya semudah untuk menandakan ain yang dinamakan oleh mereka (kata nama / kata nama khas), tidak dalam pujian mahupun dalam celaan.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO