Nama Yang Menyeluruh (Sucikanlah)

Tuesday, December 21, 2010

[Fusus: Syeikh Ibn 'Arabi dalam bab ke 69 al-Futuhat menulis mengenai asma' Allah sebagai al-ism al-jami'. Syeikh menyentuh firman Allah "sebab itu jangan kamu adakan bagi Allah beberapa mithal. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kamu tidak tahu" (an-Nahl:74). Allah merupakan asma' yang mulia yang pasti kita sucikan. Jika kita terjumpa tulisannya di jalanan atau di tempat-tempat yang tidak suci pasti kita tidak akan biarkan begitu sahaja tanpa diselamatkan dan disucikannya atau dilupuskan dengan takzim. Kita tidak akan biarkan ianya digandingkan dengan perkara-perkara dan sebutan-sebutan yang tidak sepatutnya (syirik).]

Allah nama yang menyeluruh (al-ism al-jami'), yang menyatukan kesemua asma' Ilahiyyah dan mengandungi kesemua makna asma'. Mithal hanya dibuat bagi satu nama yang khusus. Jika kita ingin membuat mithal kepada Allah iaitu al-ism al-jami', kita tidak akan mampu untuk membuat mithal berkenaan objek bagi mithal tersebut. Mithal adalah khusus, dan objek bagi mithal adalah tidak terbatas (mutlak). Sudah tentu ini merupakan suatu kejahilan. Oleh itu kita ditegah (an-Nahl: 74) membuat mithal seumpama ini tanpa menentukan suatu nama yang khusus yang dengannya seseorang itu boleh membuat mithal.

[Fusus:Syeikh kemudiannya melanjutkan dengan mithal yang sah yang dipilih oleh Allah bagi suatu namaNya yang khusus]

Adalah sah untuk membuat mithal bagi suatu nama yang khusus sebagaimana yang Dia firmankan dalam ayat: "Allah" "Nur langit dan bumi" (Dia tidak membuat mithal bagi nama Allah, tetapi memilih Nama yang khusus). Dia mithalkan lampu kepada nama "Nur" yang mana adalah berhubungan (nisbah). (Quran 24:35; "mithal Nur-Nya, seperti sebuah lubang di dinding rumah, di dalamnya ada lampu). Begitulah ianya, dan jangan membuat mithal kepada Allah. Aku tidak pernah melakukannya. Fahamilah! Semoga Allah mengurniakan kamu kefahaman akan firman-firmanNya dan menempatkan kita di kalangan mereka yang mempunyai takhalluq yang mulia akan apa yang kita kenali daripada takhalluqNya. Dialah al-Latif, Yang Maha Latif kepada hambaNya yang Dia kasihi.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment