BUKAN KATA NAMA (SUCIKANLAH)

Saturday, December 11, 2010

[Fusus: Tasauf pada peringkat mana sekalipun tidak pernah menyamatarafkan Asma' Allah al-Husna dengan "kata nama" samada melalui ma'rifah mahupun ladunni. Pengetahuan yang sedemikian (menyamatarafkan) asma' Allah al-Husna dengan kata nama tidak pernah berlaku kerana bukaan hanyalah dari Allah dan Allah mengetahui DiriNya dan tidak mungkin pengetahuan yang sedemikian datang suci dari Nya]

Dari al-Futuhat al-Makiyyah bab 284:

Rasulullah s.a.w. mengkhabarkan mengenai pengetahuan tentang al-Haq (ilm al-Haq) yang diajarkan oleh Allah kepada baginda. Baginda bersabda, “ Ya Allah, aku memohon kepada Mu dengan segala Nama yang Engkau namai diri Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang makhluk Mu, atau yang Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Mu”.

[Fusus: Hadis penuh“Ya Allah, Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam), dan anak hamba perempuan-Mu (Hawa), ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala Nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu agar Engkau jadikan al-Qur-an sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku dan pelipur rasa sedihku, serta penghilang bagi kesusahanku.”

Melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. (Riwayat Ahmad I/391, 452)]

Demikian Dia memiliki nama yang hanya diketahui oleh DiriNya dan kembali kepada Nya. Melalui (perkataan) “rahsiakan pada sisi Mu” Dia telah mengekangnya (nama-nama) daripada pengetahuan makhluk Nya. Nama-nama Nya bukanlah “kata nama khas”, tidak juga “kata nama”. Nama-nama tersebut ialah Nama Nya melalui pujian, maha pujian, dan melahirkan keagungan. Demikian ianya adalah “indah” (husna) kerana apa yang dapat difahami daripada maknanya. Ianya berbeza daripada “kata nama / kata nama khas”, yang mana hanya semudah untuk menandakan ain yang dinamakan oleh mereka (kata nama / kata nama khas), tidak dalam pujian mahupun dalam celaan.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment