Memadankan Asma' (Sucikanlah)

Tuesday, December 28, 2010

[Fusus: al-Muhaqqiqun yang Allah menjadi temannya hanya menyatakan sesuatu yang haq mengenai temannya. Mereka memiliki takhalluq yang mulia akan apa yang mereka kenali daripada takhalluq Nya. Syeikh dalam bab 149 menulis mengenai padanan asma' yang dibuat terhadap Allah]

Bab 149 al-Futuhat:
Di antara sekelian asma’ antaranya adalah yang boleh dipadankan (kepada Allah) dan ada yang tidak boleh dipadankan. Sebagai contoh, al-faliq dan al-Ja’al telah pun dipadankan, tetapi yang memperolok dan yang mempersendakan tidak dibukakan. Meski pun begitu, DIA lah yang ‘membalas tipu daya’ barangsiapa yang DIA berkehendak di kalangan hamba NYA. DIA membalas olokan dan mempersenda siapa jua di kalangan mereka yang DIA kehendaki, kerana DIA telah menyatakan mengenainya (Quran 2:15 Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu) dan 3:54 Dan orang-orang (Yahudi yang kafir) itupun merancangkan tipu daya (hendak membunuh Nabi Isa), dan Allah pula membalas tipu daya (mereka); dan (ingatlah), Allah sebijak-bijak yang membalas (dan menggagalkan segala jenis) tipu daya.). Namun DIA tidak dinamakan dengan sesuatu pun yang seumpama itu.
Ada nama-nama yang dipadankan kepada hamba tetapi tidak kepada sisi Ilahiyyah, sekalipun maknanya terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, al-bakhil di padankan kepada hamba tetapi tidak kepada al-Haq. Namun bakhil adalah satu bentuk mengekang, dan salah satu asma’Nya adalah al-Mani’ (yang mengekang). Seseorang yang bakhil adalah juga yang mengekang. Ini adalah benar, tetapi kita tanyakan dengan cara yang lain sebagai pendekatan kepada soalan ini, jadi kita katakan: Setiap yang bakhil adalah yang mengekang, tetapi tidak setiap yang mengekang adalah bakhil. Dia yang mengekang sesuatu yang hak kepada seseorang yang menjadi kepunyaannya adalah bakhil; tetapi al-Haq telah merakamkan perkataan Musa a.s. iaitu “Allah telah mengurniakan setiap sesuatu penciptaannya” (Quran 20:50). Dia yang mengurniakan kamu penciptaan mu (selengkapnya) dan melengkapkan hak mu tidak lah bakhil terhadap mu. Jadi mengekang apa yang bukan hak makhluk itu bukanlah mengekang yang bersifat bakhil. Kini kita akan melakukan pembezaan di sini antara dua makna tadi. Dengan cara yang sama asma’ al-kazib (berbohong) kekal khusus kepada hamba dan tidak sepatutnya dipadankan kepada al-Haq, kerana Dia menyatakan kebenaran dalam semua perkara.
Sepertimana asma’ al-jahil adalah salah satu nama bagi al-kawn (makhluk) dan ianya tidak wajar dipadankan di sisi Ilahiyyah.
Setiap asma’ yang dengannya sesuatu dinamakan, dan yang menyatakan makna adalah asma’ Allah. Bagaimana pun, ia tidak harus dinyatakan kepada Nya – dan ini samada disebabkan oleh syariat, atau disebabkan adap kepada Allah.
[Fusus: Syeikh dibahagian yang lain memberikan panduan bagi mereka yang benar-benar mahu mentahqiqkan (mencapai kesedaran) akan kesemua nama Allah]
Tetapi bagi dia yang benar-benar mahu mentahqiqkan kesemua nama Allah hendaklah bertafakur atas firman NYA “Wahai manusia, kamu fakir (sangat berhajat) kepada Allah (Quran 35:15). Hakikatnya tiada lain dalam wujud melainkan pernyatan asma’ Nya.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment