Syeikh al-Hakim al-Tirmidhi (2)

Wednesday, February 16, 2011


Al-Hakim al-Tirmidzi telah menyenaraikan sebanyak 157 soalan yang hanya dapat dijawab, sepertimana kata beliau, oleh khusus al-khusus di kalangan awliya Allah. Soalan-soalan al-Hakim al-Tirmidzi dibentuk sebagai satu ‘pengujian’ untuk memisahkan antara muhaqqiqun di kalangan sekian ramai yang berpura-pura memiliki hikmah pengetahuan tersebut yang wujud pada setiap zaman.

Pada tahun 603 hijrah iaitu setelah tiga ratus tahun soalan-soalan tersebut diajukan, sebuah kitab bertajuk “al-Jawab al-Mustaqim ‘amma sa’ala ‘anhu Tirmidhi al-Hakim” (Jawapan yang mustaqim atas soalan-soalan al-Hakim al-Tirmidzi) menyelesaikan setiap persoalan yang diajukan lebih tiga ratus tahun lalu, dan dengan ini membenarkan perkataan Syeikh al-Hakim al-Tirmidzi “hanya dapat dijawab oleh khusus al-khusus di kalangan awliya Allah”.

Antara soalan-soalan dalam kitab Khatm al-Awliya ialah:-

 1. Di manakah manazil ahli qurbah?
 2. Di manakah maqam ahli hadis dan majalis ?
 3. Apakah permulaan wahyu ?
 4. Apakah permulaan roh ?
 5. Apakah permulaan sakinah ?
 6. Apakah al-‘adl ?
 7. Apakah maksud hadis : Allah menciptakan makhluk dalam zulmat (kegelapan) ?-[Fusus : Hadis penuh Al-Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abi Amr Asy Syaibani dari Abdullah bin Ad Dailami berkata : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi menciptakan makhluqNya dalam zulmat (kegelapan), lalu Dia melemparkan cahayaNya atas mereka. Barangsiapa terkena cahay itu, maka ia memperoleh petunjuk, dan barangsiapa luput dari cahaya itu maka ia tersesat, kerana itu aku bersabda : Pena telah kering atas pengetahuan Allah (Hadis ini adalah hadis hasan)]
 8. Apakah sifat Adam a.s.?
 9. Apakah al-fitrah?
 10. Di manakah khazanah minna ?
 11. Apakah al-hadis ?
 12. Apakah al-wahyu ?
 13. Bagaimanakah tingkatan awliya dan ambiya pada yaumul ziyarah ?
 14. Apakah bahagian yang di miliki oleh al-‘amma (orang awam) dalam menyaksikan Nya (pada yaumul ziyarah)?
 15. Apakah maqam al-mahmud?
 16. Berapakah juzuk al-nubuwwa?
 17. Apakah nubuwwa?
 18. Berapah juzuk al-siddiqin?
 19. Apakah sakinah al-awliya?
 20. Apakah bahagian yang di miliki oleh orang mukmin berdasarkan firmanNya: "Dia Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin"? (57:3)
 21. Apakah bahagian yang di miliki oleh orang mukmin berdasarkan firmanNya: "Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahNya"? (28:88)
 22. Apakah itu sujud?
 23. Apakah itu taj al-malik?
 24. Apakah keagungan wajah?
 25. Apakah makna zikir berdasarkan firmanNya: Walazikrullahiakbar? (29:45)
 26. Apakah makna zikir berdasarkan firmanNya: " Maka zikirlah kamu kepada Ku, nescaya Aku ingat kepada mu"? (2:152)
 27. Apakah perkataan Nya : Sombong itu selendang Ku? [Fusus: Hadis qudsi- “Sombong itu selendang-Ku dan keagungan adalah sarung-Ku. Barangsiapa merampas salah satu darinya, Aku lemparkan dia ke Neraka Jahannam.” (Riwayat Abu Daud)]
Kitab Khatm al-Awliya telah lama dianggap hilang dan hanya diketahui mengenainya melalui kitab al-Jawab al-Mustaqim ‘amma sa’ala ‘anhu Tirmidzi al-Hakim dan beberapa petikan daripada kitab Khatm al-Auliya dalam Futuhat al-Makiyya Syeikh Ibn ‘Arabi. Bagaimanapun dengan rahmat Allah dua manuskrip tulen akhirnya ditemui di Istanbul antara tahun 1963 dan 1965 dan dengan ini membolehkan cetakan moden dibuat berdasarkan manuskrip tersebut.

Bersambung InsyaAllah dengan tajuk lain – Jawapan bagi soalan yang ke 103.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment