Jawapan Soalan 101

Sunday, March 20, 2011


Soalan: Apakah itu sujud?

Jawapan: Setiap sesuatu yang sujud menyaksikan akan ‘akar’ dirinya yang hilang daripadanya apabila dia menjadi dahan. Apabila sesuatu itu dijauhkan daripada akar (dengan) menjadi dahan, dikatakan kepadanya, “Carilah apa yang hilang daripadamu, akarmu yang daripadanya kamu terbit.” Maka sesuatu itu sujud ke bumi yakni (kepada) akarnya. Roh sujud kepada al-Roh al-Kull (roh semesta) yang daripadanya ia terbit. Sirr yang paling dalam sujud kepada Rabbnya yang melaluiNya ia mencapai martabatnya.

Semua ‘akar’ adalah ghaib (tidak kelihatan). Tidakkah kamu melihat bagaimana akar menzahirkan dirinya pada pepohon? Akar pohon tidak kelihatan, kerana perlakuan ‘menjadikan’ (takwin) adalah tidak kelihatan. Tiada seorang pun yang menyaksikan benih jadi di dalam rahim ibunya, oleh itu ianya adalah tidak kelihatan. Sesetengah haiwan jadi di dalam (cengkerang) telur; apabila haiwan tersebut sempurna, cengkerangnya pecah. ‘Akar’ kewujudan benda-benda adalah al-Haq, dan Dia ghaib (tidak kelihatan) daripada mereka.

Raja disanjung kerana yang lain berdiri di bawahnya. Raja memiliki ketinggian dan kehebatan. Demikian, apabila seseorang yang di bawahnya menghadapnya, dia menundukkan diri di hadapan raja, dikatakan “kedudukan ku dinisbahkan kepada mu adalah kerendahan di bandingkan dengan ketinggian.” Orang ramai mengambil kira (kedudukan) seorang raja berdasarkan kedudukan dan martabat, bukan berdasarkan kemanusiaannya, kerana mereka adalah bersamaan dengannya dari segi kemanusiaan.

Malaikat sujud kepada martabat ilmu. Sujud mereka adalah pada ucapan “kami tidak memiliki pengetahuan” (Quran 2:32), oleh itu mereka tidak tahu.

Bayang-bayang sujud kerana menyaksikan semua yang diluar daripada dirinya, objek (yang melemparkan baying-bayang). Bayang bagi objek terlindung daripada cahaya oleh ‘akar’ tempat terbitnya, jika tidak sudah tentu cahaya akan menfanakannya (menghilangkannya). Demikian baying-bayang tidak kekal dalam wujud melainkan melalui wujudnya ‘akar’. Demikian al-alam tidak kekal melainkan melalui Allah

Apabila hati sujud, ia tidak akan bangun semula, kerana sujudnya adalah pada asma’ Ilahi – bukannya Dzat – kerana asma’ yang menjadikannya ‘qolbu’ (qalb); asma’ menjadikannya berbolak-balik daripada satu keadaan kepada satu keadaan di dunia dan akhirat. Kerana itulah ia dinamakan ‘qolbu’ (qalb).

[al-Faqir Fusus : Hati (qolbu) dinamakan sedemikian kerana salah satu makna bagi qalb ialah berbolak balik, Hadis: Abu Musa al-Ansari menceritakan kepada kami, Muadz bin Muadz memberitahukan kepada kami dari Abi ka’ab pemilik kain sutera berkata: Syahr bin Hausyab menceritakan kepada kami dia berkata: Aku berkata kepada Ummi Salamah: “Ummul Mukminin! Apa doa yang sering di baca oleh Rasulullah s.a.w. jika beliau berada di sisimu?” Dia berkata: “Doa yang sering dibaca Beliau adalah: "Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Mu."

Dia berkata: lalu aku bertanya: “Wahai Rasulullah mengapa doamu yang paling sering adalah: "Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Mu."

Beliau bersabda: “ Sesungguhnya tidak ada manusia melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah: Barang siapa dikehendaki Allah, maka Dia menetapkan hatinya atas agamanya dan barang siapa dikehendaki Allah, maka Dia menjadikan ia menyimpang dari agamanya”. Lalu Muadz membaca ayat: Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau buat hati kami menyimpang setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami (Quran 3:8).”

Dalam bab ini terdapat hadis dari Aisyah dan An Nawas bin Sam’an dan Anas dan Jabir dan Abdillah bin Amr. Hadis ini adalah hadis Hasan]

Apabila al-Haq menzahirkan DiriNya kepada qolbu sebagai sebab bagi berbolak-balik, dia melihat dirinya berada dalam genggaman Dia yang membolak-balikkannya. Dan Dia adalah asma’ Ilahi, yang mana tiada ciptaan yang terpisah (daripadanya). Asma’ menguasai makhluk. Qolbu dia yang menyaksikan asma’ akan sujud kepadanya, tetapi qolbu yang tidak menyaksikan asma’ tidak akan sujud; dialah yang membuat dakwaan (mudda’i) dengan berkata ‘Aku’ pada hari akhirat perhitungan dan soal jawab akan ditujukan kepada dia yang memiliki sifat sedemikian, begitu juga dengan siksaan, jika dia disiksa. Dia yang qolbunya sujud tidak memiliki dakwaan, oleh itu dia tidak punya perhitungan, soal jawab, atau siksaan

Demikianlah tiada keadaan lebih mulia daripada keadaan sujud, kerana ianya merupakan keadaan yang mencapai kepada kearifan ‘akar’. Dan tiada sifat lebih mulia daripada arif kerana ia menuntun kepada sa’ada di dua negeri dan keselesaan di dua maqam.


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment