Mengenang Allah Dan Zikir Malaikat

Monday, November 22, 2010

Dari bab al-Hikmah Nafasiyyah pada kalimah Yunus a.s  kitab Fusus al-Hikam Syeikh al-Akhbar Ibn ‘Arabi yang antaranya memperihalkan tentang zikir kepada Allah.
…Betapa indahnya sabda Rasulullah s.a.w. “Mahukah aku ceritakan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada memerangi musuh, menyerang mereka dan diserang oleh mereka; iaitu zikir kepada Allah.”
[Fusus: Hadis penuh al-Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, al-Fadhi bin Musa memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Said, dia adalah Abu  Hindun dari Ziyad iaitu sahaya dari Ibnu Ayyas dari Abi Bahriyyah dari Abid Darda’ berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: “Mahukah aku ceritakan kepada mu tentang sebaik-baik yang paling suci amal perbuatanmu di sisi Rajamu dan paling tinggi darjatmu dan lebih baik bagimu daripada mengeluarkan infaq berupa emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada kamu menjumpai musuh-musuhmu dan kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu.” Mereka menjawab: “ Tentu,” Beliau bersabda: “Zikir kepada Allah.”]
Ini kerana hanya dia yang mengingati Allah dengan sempurna akan menghargai nilai sebenar penciptaan manusia, kerana Allah adalah teman bagi seseorang yang mengingatiNya, dan teman ditanggap oleh dia yang mengingat. Jika yang berzikir tidak menanggap Allah, yakni temannya, dengan itu dia bukanlah sebenar-benar orang yang berzikir, kerana ingat akan Allah akan mengalir melalui setiap bahagian hamba (yang sebenar-benar hamba). Ini tidaklah bermakna seseorang menyebutNya dengan lidahnya sahaja, supaya dengan itu hanya lidah yang menanggap Dia, yang mana tidak sama sepertimana tanggapan keseluruhan insan (jasad). Kamu seharusnya cuba memahami rahsia yang tersirat dalam zikir bagi mereka yang benar-benar alpa. Sesungguhnya, bahagian tertentu bagi seseorang yang alpa yang mengingati Allah adalah tanpa ragu hadir berteman Allah, dan Dia yang diingati adalah temannya.
[Fusus: Hadis Qudsi “Allah S.W.T. mewahyukan kepada Nabi Musa a.s.” “Ya Musa! Apakah engkau suka aku tinggal bersamamu dalam rumahmu?” (Mendengar itu) Nabi Musa tunduk sujud kepada Allah kemudian berkata: “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin perkara itu?” Allah berfirman kepada Musa: “Ya Musa! Apakah tidak engkau ketahui bahawa Aku teman (jalisu) bagi orang yang berzikir pada Ku? Dan (lebih dari itu) di mana pun hambaKu mencari Aku, maka ia pasti menjumpaiKu” – Hadis riwayat Ibnu Syahin dari Jabir r.a.]
Orang yang alpa (keseluruhannya) bagaimana pun, tidak mengingati, dan Dia tidak menemani seseorang yang alpa. Manusia itu berbilang-bilang (pada anggota) dan tidak tunggal pada zat, sementara Allah tunggal pada zat, tetapi memiliki asma’ yang pelbagai. Demikianlah manusia dengan berbilang-bilangnya anggota, dan ingatan oleh satu anggota tidaklah menandakan ingatan oleh bahagian anggotanya yang lain. Allah berteman dengan bahagian tersebut yang mengingatNya, sementara yang lain dinyatakan sebagai alpa.
Adalah perlu untuk adanya satu bahagian pada manusia yang mengingat Allah dan dengannya Allah hadir, oleh itu yang lain terselamat dalam perlindunganNya.
Bersambung....


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment