Alam al-Amthal, Pecahan Diri, Dan Ubahan Bentuk Diri (4)

Monday, November 1, 2010

Apabila hijab disingkap bagi golongan awam ketika ajal dan peralihan ke barzakh, ketika itu mereka berkeadaan sama serupa sepertimana keadaan ketika mereka berjasad di alam ini, kecuali mereka akan berubah daripada satu hadrat kepada suatu hadrat yang lain, atau daripada suatu keadaan kepada keadaan  yang lain. Tetapi al - 'arifun - naib al-Haq - telah pun memiliki kedaan ini ketika hayat di dunia.
[Fusus: ‘Keadaan’ yang dimaksudkan oleh Syeikh Ibn ‘Arabi ialah samada ilmu yaqin, ‘ainul yaqin atau pun haqqul yaqin, ketika beliau menghuraikan tentang Niyaba ke sepuluh daripada sepuluh niyaba yang dikurniakan Allah kepada insan al-kamil ]
Di sini niyaba hanyalah niyaba bagi tawhid kerana hukm tidak zahir sehinggalah selepas ilqa’. Dengan lain perkataan, apabila kejadian ‘meninggalkan’ dia yang meng ilqa’, dan Allah berperanan melalui sifat-sifat ‘wikala’ (wakil) bagi golongan naib dan melalui sifat-sifat nyata (pada khayal penglihatan) bagi golongan ahli sihir. Ini mengekalkan ghayra Ilahiyyah (cemburu Ilahi), supaya dengan itu tiada suatu pun selain Dia yang mempunyai hukm terhadap benda-benda melainkan Allah.
Maka tetap lah bagi ahli niyaba pada hadrat ini berterusan pada tasarruf, sebagaimana yang telah kami nyatakan. Orang awam menamakannya "karamat", "alamat-alamat", dan "mencarik adat". Bagi al- muhaqqiqun, perlakuan ini bukanlah "mencarik adat", melainkan suatu perlakuan mengeluarkan kepada wujud al-mumkin. Hakikat nya tiada tabiat, kerana tiadanya pengulangan, jadi tiada apa yang menjadi tabiat. Inilah firman Allah mengenai golongan (yang berpegang pada) tabiat, "(sudah tentu tidak), tetapi mereka dalam keraguan, tentang kejadian yang baru" (Q 50:15). Dia berkata: mereka tidak mengetahui pada setiap kerdipan mata mereka adalah dalam penciptaan yang baru, yakni apa yang mereka lihat pada kerdipan yang pertama adalah tidak bersamaan dengan apa yang mereka lihat pada kerdipan yang kedua, oleh itu mereka meraguinya.
[Fusus:Mengenai penciptaan dalam tempoh kerdipan mata, sedara-sedari boleh dapati dengan banyak dalam kisah Syeikh Abdul Qadir al-Jilani. Salah satunya ialah kisah ketika Syeikh Abdul Qadir sedang menagmbil wuduk di Baghdad, beliau berhenti dari berwuduk, dengan marah mengambil terompah beliau dan dibaling ke udara. Orang ramai yang melihat tidak nampak terompah jatuh semula. Sedangkan terompah tersebut mengenai kepala seorang lelaki yang berada beribu batu dari Baghdad yang cuba untuk memperkosa seorang gadis muda yang merupakan murid Syeikh lalu membunuh lelaki tadi. Syeikh Ibn ‘Arabi pula menyatakan, ini merupakan salah satu daripada enam fasal yang dihuraikan oleh Dhu al-Nun al-Misri, sementara di dalam Futuhat Syeikh menukilkan kisah Jauhari bagi menjelaskan keadaan ini dan dalam kitab Fusus al-Hikam Syeikh menyatakan….
"Akan hal kelebihan manusia mengatasi jin (ifrit) mengenai rahsia sifat dan keistimewaan fitrah benda-benda, dapat diketahui melalui ukuran masa, kerana “pandangan mata” adalah lebih cepat daripada perlakuan bangun daripada duduk (Berkata 'Ifrit daripada (golongan) jin: "Aku akan datangkan kepada engkau singgahsana itu sebelum engkau berdiri daripada tempat duduk engkau. Dan sesungguhnya aku atasnya (membawa singgahsana itu), benar-benar kuat lagi boleh dipercayai Q 27:39) (Berkata orang  di sisinya yang ada ilmu dari Kitab: Saya boleh membawanya kepadamu dalam sekelip mata – Q 27:40) , pergerakan mata dalam menanggap benda adalah lebih pantas daripada bergeraknya jasad daripada tempat diamnya. Ini kerana masa yang diambil untuk nampak adalah sama dengan ketika jatuhnya pandangan pada benda, tidak kira apa jua jarak antara yang melihat dengan yang dilihat, kerana ia mengambil masa tidak lebih daripada masa bukaan mata untuk jatuhnya pandangan hatta bagi melihat bintang yang jauh, sebagaimana tertutupnya mata tidak lebih daripada masa hilangnya pandangan (pada benda yang dilihat). Berdirinya seseorang adalah tidak sama dan tidaklah sepantas. Demikian Asaf Ibn Barkhiyah membuktikan lebih baik daripada Ifrit, kerana pengucapan dan perlakuannya mengambil masa hanya satu detik. Pada ketika itu Sulaiman a.s. menyaksikan dengan mata Baginda singgahsana Balqis tertonggok di hadapan Baginda.

Fusus: Sedetik khayal akal takkan sama sedetik penciptaan dan kejadian baru. Munculnya singgahsana adalah bersamaan dengan ketika hilangnya singgahsana. Sebagaimana hilangnya terompah bersamaan dengan ketika munculnya terompah . Tetapi mereka dalam keraguan, tentang kejadian yang baru” (Q 50:15) ]
Tiada pengulangan semula, oleh itu tiadanya “mencarik adat”. Demikianlah bagaimana al-muhaqqiqun di kalangan ahlillah menanggap hal ini, dan tiada yang lain melainkan sebagaimana yang telah kami nyatakan. Selanjutnya, melalui semua ini penciptaan adalah berterusan dan selamanya dalam keadaan faqir, dan al-Haq merupakan Pencipta dan Pengekal wujud kerana wujud ini berterusan (faqir), kerana penciptaan yang baru yang Dia keluarkan kepada wujud antaranya supaya dengan itu ia (penciptaan) kekal berterusan (faqir).
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment