Asma' Zat, Asma' Sifat, Asma' Afa'al

Thursday, August 26, 2010

Dipetik dari kitad Insha' al-Dawair Wal Jadawil karangan Syeikh al-Akhbar Ibn 'Arabi, yang beliau memulakan penulisannya semasa berada di rumah sahabat beliau al-Mahdawi, di bandar Tunis, pada tahun 589H. Syeikh Ibn 'Arabi ada menyebut tentang kitab tersebut di dalam Futuhatnya:

"....dalam kitab kami Insha' al-Dawair yang sebahagian daripadanya telah kami siapkan penulisannya di rumah al-Mahdawi semasa kami menziarahi beliau pada tahun 589H, dalam perjalanan kami untuk mengerjakan haji. Hamba beliau Abd al-Jabbar telah menyalin untuk beliau bahagian yang telah kami tulis, sedangkan naskhah asalnya kami bawa bersama ke Makkah di mana kami sudahkan semuanya di sana".

"....Semua Syeikh menetapkan bahawa ciri-ciri andaian bagi asma'-asma' adalah mengambil tempat. Demikian insan melalui mereka (asma'-asma') layak digelar hayy, 'alim, iradah, sama', basar, kalam, qudrah. Semua asma' Ilahiyyah, samada asma' tanzih atau asma' afa'al, terbit di bawah kelompok tujuh asma'-asma' tadi. Tiada satu pun yang terlepas daripada mereka (asma'). demikian kami tidak menyatakan dengan terperinci disini. Kami telah nyatakan dengan lengkap akan bahagian-bahagian mereka itu dalam kitab kami Insya' al-Dawair wal Jadawil".

Petikan kitab Insha' al-Dawair Ibn 'ArabiFree Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment