Sentiasa Dalam Khayr

Wednesday, August 25, 2010

Sunat bersegera berbuka puasa, berapakah jangkamasa segeranya berbuka puasa? Tiga puluh minit, atau lima minit, atau ada golongan yang lakukannya dlm jangkamasa yang lebih singkat?

BAB 71 FUTUHAT

Muslim meriwayatkan bahawa Abu Atiyya berkata, “Masruq dan aku pergi berjumpa Ayisha dan kami berkata; Wahai Umm al-Mukminin! Ada dua golongan sahabat Muhammad (s.a.w). Salah satunya lekas-lekas berbuka puasa dan bersegera solat, sementara yang satu lagi melengahkan (berlama-lama) berbuka puasa dan melewatkan solat.’Ayisha berkata, ‘Yang mana satu antara mereka yang bersegera berbuka puasa dan bersegera solat?’ Kami menjawab,’Abdullah ibn Masud’, Ayisha berkata,’Seperti itulah Rasulullah (s.a.w) lakukan’.

Kerana Allah menjadikan Baginda (s.a.w), sebagai contoh, baginda seharusnya diikuti. Allah Ta’ala berfirman “Sesungguhnya pada Rasulullah (Muhammad) ada ikutan yang baik bagimu (33:21). Baginda biasa berbuka puasa dengan tamar segar atau kering, atau dengan beberapa sisip air sebelum Baginda solat maghrib dan kemudiannya selepas solat Baginda akan makan apa yang direzekikan buatnya.

Abu Dawud berkata dalam sunannya daripada Anas ibn Malik bahawa Rasulullah biasanya berbuka dengan kurma segar sebelum solat. Jika tidak didapati kurma segar, dengan kurma kering, jika tiada kurma kering dengan beberapa sisip air. Baginda mendahulukan kurma segar kerana mempunyai hubungan langsung dengan Rab berbanding kurma kering. Seperti itulah Baginda lakukan ketika hujan turun. Baginda mendedahkan dirinya kepada hujan dan menanggalkan sebahagian pakaiannya supaya hujan mengenai Baginda, ketika ditanya akan hal tersebut Baginda (s.a.w), bersabda: “Ia memiliki hubungan langsung dengan Rab”.

Bahagian berikut ini bukan sebahagian daripada Futuhat, saya petik daripada Sunan at-Tirmidzi:

Ishaq bin Musa al-Anshari menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari al-Auza’I dari Qurrah dari az-Zuhriu dari Abu Salamah dari Abu Hurairah di mana ia berkata: “Hamba yang paling Aku cintai adalah orang yang paling bersegera berbuka di antara mereka”.

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Manusia itu selalu berada dalam kebaikan selama mereka bersegera untuk berbuka”.

Selamat Berbuka Puasa Buat Semua Muslimin dan Muslimat.Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment